Przedszkole ELF 2 – Stare Bielice

Nasze przedszkole zbudowane zostało przy współudziale środków finansowych z unii europejskiej i spełnia wszelkie standardy wymagane dla tego typu placówek (m.in.wysokość pomieszczeń wynosi 3,0m)

Posiadamy 5 sal dla dzieci i w pełni wyposażone zaplecze, własny plac zabaw i miejsca parkingowe przed przedszkolem.

Dziećmi opiekować będzie się w pełni wykwalifikowana kadra nauczycielska ze znajomością języka angielskiego.

Zapewniamy również bogaty program zajęć dydaktycznych i dodatkowych.

Raport z Ewaluacji Wewnętrznej Kuratorium Oświaty znajdziecie Państwo pod linkiem: http://bip.kuratorium.szczecin.pl/bip_pliki/kontrole/ewaluacja/NP_Elf_Koszalin.pdf

    KADRA PRZEDSZKOLA

Dyrektor – mgr Anetta Skrzypek

Grupa 2 latków „MRÓWKI” – wychowawca mgr Marta Gębura, pomoc nauczyciela Wioletta Kembrowska

Grupa 3 latków MOTYLKI– wychowawca Agnieszka Wróblewska pomoc nauczyciela Karolina Bronikowska

Grupa 4 latkówŻABKI – wychowawca Aleksandra Walczak- Orłowska, pomoc nauczyciela Danuta Kmiecik

Grupa 5 latków PSZCZÓŁKI – wychowawca mgr Marta Trukszyn

Grupa 6 latków „zerówka” BIEDRONKI – wychowawca mgr Katarzyna Tryksza

Obsługa przedszkola – Dorota Wołosz

Księgowa – Anna Grabowska

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ELF 2”
1.Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

2.Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka oraz uiszczanie opłaty wpisowej, wliczanej na poczet opłaty za przedszkole.

3.Opłaty za przedszkole przyjmowane do 5-tego każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola.

4.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do lat 6.

5.Dzieci przyprowadza się do godziny 8.30.

6.Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 18.30. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18.30 jest naliczana dodatkowa opłata w kwocie 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy nauczyciela.

7.Dzieci z przedszkola odbierają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione; osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydane.

8.Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.

9.Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, piżamę, pościel, ręcznik, bieliznę i odzież na przebranie.

10.Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni, łazience oraz osobny leżak.

11.W przedszkolu jest wyznaczony czas na odpoczynek dzieci.

12.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania przedszkolnego.

13.Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.

14.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.