Opłaty

Wysokość opłaty za przedszkole podawana jest do wiadomości rodziców 1-go każdego miesiąca

i obliczana jest każdorazowo na podstawie ilości dni roboczych w danym miesiącu.

Opłata za przedszkole wynosi 420zł i składa się z:

opłaty stałej 200zł (nie podlegającej odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu), która zawiera: codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone według ramowych programów nauczania, codzienne zajęcia (30min) z języka angielskiego, bezpłatne zajęcia logopedyczne.

stawki żywieniowej w wysokości 11zł dziennie odliczanej od opłaty za przedszkole w następnym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Przykład: miesiąc ma 20 dni roboczych opłata za przedszkole wynosi odpowiednio:
200zł (opłata stała) + 20 dni x 11zł (stawka żywieniowa 220zł) = 420zł

Opłat dokonujemy do 5-go każdego miesiąca z góry.

Nr konta dla opłat za przedszkole PKO BP Niepubliczne Przedszkola Anglozjęzyczne Elf Anetta Skrzypek 48 102027910000740202572170