Przedszkole ELF

Przedszkole rozpoczęło swoją  działalność 28 września 2006 roku i posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina pod numerem 2.
Znajdą nas Państwo przy ul. Franciszkańskiej 52 (Dom Ekonomisty) w Koszalinie.Przedszkole jest jednodziałowe i może przyjąć 22 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie, parking samochodowy przy przedszkolu oraz własny plac zabaw, gdzie dzieci mogą spędzać czas na świeżym powietrzu.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ELF”

1.Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

2.Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka oraz uiszczanie opłaty wpisowej, wliczanej na poczet opłaty za przedszkole

3.Opłaty za przedszkole przyjmowane do 5-tego każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola.

4.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do lat 5.

5.Dzieci przyprowadza się do godziny 9.00.

6.Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.45 do 16.45. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.45 jest naliczana dodatkowa opłata w kwocie 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy nauczyciela.

7.Dzieci z przedszkola odbierają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione; osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydane.

8.Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.

9.Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, piżamę, pościel, ręcznik, bieliznę i odzież na przebranie.

10.Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni, łazience oraz osobny leżak.

11.W przedszkolu jest wyznaczony czas na odpoczynek dzieci.

12.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania przedszkolnego.

13.Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.

14.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

15. Do przedszkola dzieci nie przynoszą żadnych zabawek.