Opłaty

Wysokość opłaty za przedszkole podawana jest do wiadomości rodziców 1-go każdego miesiąca

i obliczana jest każdorazowo na podstawie ilości dni roboczych w danym miesiącu.

 Opłata za przedszkole wynosi 350zł i składa się z:

opłaty stałej 150zł (nie podlegającej odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu), która zawiera: codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone według ramowych programów nauczania, codzienne zajęcia (30min) z języka angielskiego, zajęcia z rytmiki 1x w tygodniu (30min), ubezpieczenie dziecka NW

stawki żywieniowej w wysokości 10zł dziennie odliczanej od opłaty za przedszkole w następnym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Przykład: miesiąc ma 20 dni roboczych opłata za przedszkole wynosi odpowiednio: 150zł(opłata stała) + 20 dnix10zł(stawka żywieniowa 200zł)=350zł

Opłat dokonujemy do 5-go każdego miesiąca z góry.