.

29-04-2020 Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Posted on

Stopniowy powrót do nowej rzeczywistości wymaga od nas ścisłego stosowania się do reguł i wytycznych w każdej dziedzinie życia społecznego. W związku z umożliwieniem otwarcia instytucji opieki nad dziećmi do lat od 6 maja br. przedstawiamy wytyczne, które w najbliższej przyszłości będą obowiązywały prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów, a także rodziców. Najważniejsze wytyczne dla organów prowadzących instytucje […]