.

07-09-2020 Ślimaki u Mróweczek

Posted on

7.09“Piękne, wapienne domki, ślimaki na plecach mająW różnych  bywaja kształtach dzieciom się podobają” .Utrwalanie poznanego wzoru wypełnianie go  plasteliną?.W tym roku każda grupa pracuje na Metodzie Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Należy ona do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje […]