Opłaty

Wysokość opłaty za przedszkole podawana jest do wiadomości rodziców 1-go każdego miesiąca

i obliczana jest każdorazowo na podstawie ilości dni roboczych w danym miesiącu.

Opłata za przedszkole składa się z:

opłaty stałej 300zł (nie podlegającej odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu), która zawiera: codzienne zajęcia dydaktyczne prowadzone według ramowych programów nauczania, codzienne zajęcia (30min) z języka angielskiego, bezpłatne zajęcia logopedyczne, zajęcia z jogi dla dzieci

stawki żywieniowej w wysokości 12,50 zł dziennie odliczanej od opłaty za przedszkole w następnym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Przykład: miesiąc ma 20 dni roboczych opłata za przedszkole wynosi odpowiednio:
300zł (opłata stała) + 20 dni x 12,50zł (stawka żywieniowa 250zł) = 550zł

Opłat dokonujemy do 5-go każdego miesiąca z góry.

Nr konta dla opłat za przedszkole PKO BP Niepubliczne Przedszkola Anglozjęzyczne Elf Anetta Skrzypek 

481020 27910000740202572170