Zajęcia dodatkowe

Zajęcia odbywają się w godzinach przedpołudniowych (przed obiadem).

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Zajęcia taneczne zajęcia logopedyczne Drużyna Kangura-zajęcia sportowe Joga dla dzieci

DRUŻYNA KANGURA

Adresatami programu zajęć Drużyny Kangura w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Więcej informacji na stronie www.przedszkoliada.pl Koszt zajęć 36zł/m-ąc. Odbywają się w każdy piątek.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Mowa odgrywa szczególnie ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka, stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju jego osobowości. Decyduje o sukcesie w długotrwałym i trudnym  procesie edukacji. Stąd tak ważna jest wczesna interwencja logopedyczna, która  pozwoli szybciej wyrównać opóźnienia w rozwoju mowy i usunąć ewentualne zaburzenia. Wszystkie dzieci 4-5-6 letnie z naszego przedszkola, które poddane zostały przesiewowym badaniom mowy, wyłoniły potrzebujących pomocy logopedycznej. Jednocześnie  potwierdziły, iż problem z prawidłową artykulacją dotyka znacznej liczby naszych przedszkolaków.  O wynikach wstępnej diagnozy zainteresowani Rodzice mieli okazję dowiedzieć się podczas indywidualnych konsultacji z logopedą. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Milusińskich i oczekiwaniom ich Rodziców proponujemy bezpłatne zajęcia logopedyczne prowadzone przez doświadczonego pedagoga i logopedę- panią Annę Barabas. Odbywają się one raz w tygodniu i jednorazowo trwają około 30 minut (w zależności od możliwości i potrzeb indywidualnych dziecka), w godzinach pobytu pociechy w przedszkolu. Zajęcia organizowane są w parach lub grupach 3- osobowych utworzonych pod względem podobieństwa wady wymowy, wieku i możliwości dziecka. Grafik zajęć logopedycznych wywieszono na korytarzu przedszkolnym. Zachęcamy także do lektury Kącika logopedycznego, gdzie znajdą  Państwo porady i artykuły dotyczące rozwoju mowy oraz propozycje ciekawych ćwiczeń  i zabaw usprawniających wymowę dzieci. Zajęcia odbywają się w każdą środę.

JOGA

Joga jest jednym z nielicznych zajęć dodatkowych, które wpływa nie tylko na poprawę aktywności fizycznej. Jest to jedna ze skutecznych dróg, aby wychować zdrowe i szczęśliwe dziecko. Świadomość swojego ciała i próba uczenia się koncentracji to idealny sposób na budowę własnego ja. Podczas zajęć, maluch uczy się ćwiczeń w grupie, nawiązywania relacji z rówieśnikami a także, dzięki naprawdę dobrej zabawie – poznaje czym jest spokój i wyciszenie i jakie przynoszą korzyści.  Na zajęciach ogólnorozwojowych, jakimi może być joga dla dzieci, przykłady ćwiczeń są pokazywane i objaśniane bezpośrednio przez instruktora. Nauczyciel jogi zaczyna zwykle od najprostszych pozycji – asan, żeby z biegiem czasu, sukcesywnie przechodzić do bardziej skomplikowanych. Atmosfera zabawy i niewymuszonej aktywności, pozwala dzieciom na szczerą radość z jogi i chęć podejmowania kolejnych wyzwań.

Główne zalety jogi dla dzieci obejmują:

  • Poprawę kondycji fizycznej i wzmocnienie mięśni ciała – poprawę elastyczności

Joga dla dzieci może być doskonałym sposobem na naukę i poprawę postawy ciała. Jest wskazana dla wszystkich dzieci, które zmagają się z wadami postawy. Ćwiczenia z jogi, rozpoczęte już w wieku kilku – kilkunastu lat, w dorosłym życiu wpłyną na uniknięcie kłopotów z kręgosłupem.

  • Naukę cierpliwości i koncentracji

Jako jedyny ze sportów, joga wykracza poza granicę aktywności fizycznej i dotyka sfery duchowej. Joga dla dzieci uczy je skupienia i cierpliwości. Systematyczne podejmowanie prób przyjęcia odpowiedniej pozycji, uczy dziecko, że cierpliwość i skupienie popłacają.

  • Dążenie do wyciszenia i spokoju

Specjalnie dopasowane ćwiczenia jogi dla dzieci, są znacznie bardziej dynamiczne i absorbujące od tradycyjnych. Jednakże dzięki pozytywnemu zmęczeniu i oddaniu się zabawie podczas zajęć, dziecko może zrozumieć różnicę między entuzjazmem i wyciszeniem. Co lepsze – może mu się to bardzo spodobać. Wiele dzieci, po zajęciach jest spokojniejsze i bardziej skoncentrowane.

  • Naukę tolerancji i akceptacji różnic

Podczas zajęć, dziecko może dostrzec różnice w zachowaniach i sprawności innych dzieci w grupie. Widząc, że nie każdy jest równy, ale dzięki systematycznej pracy może osiągnąć ten sam poziom co pozostali – maluch otrzymuje cenną życiową lekcję.