Przedszkole ELF

Przedszkole rozpoczęło swoją  działalność 28 września 2006 roku i posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Koszalina pod numerem 229. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

Znajdą nas Państwo przy ul. H. Modrzejewskiej 24 w Koszalinie. Obok Targowiska miejskiego i parku. Dojazd autem od ul. Płowce

Przedszkole jest dwuoddziałowe i może przyjąć 29 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Grupa Smerfików 2,5- 4 lata, Grupa Elfików 4-6 lat.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie (4 posiłki, w tym śniadania i podwieczorki przygotowywane we własnej kuchni), opiekę od 6:45-16:45 , mamy 2 nauczycieli,  2 pomoce nauczyciela i 1 pomoc na kuchni, miejsca parkingowe, 2 sale zabaw, codzienne spacery do parku i na plac zabaw.

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ELF” w Koszalinie

1.Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

2.Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka oraz uiszczanie opłaty wpisowej, wliczanej na poczet opłaty za przedszkole

3.Opłaty za przedszkole przyjmowane do 10-tego każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola.

4.Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do lat 6.

5.Dzieci przyprowadza się do godziny 8:15

6.Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.45 do 16.45. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 16.45 jest naliczana dodatkowa opłata w kwocie 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy nauczyciela.

7.Dzieci z przedszkola odbierają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione; osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydane.

8.Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.

9.Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, piżamę, pościel, ręcznik, bieliznę i odzież na przebranie.

10.Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni, łazience oraz osobny leżak.

11.W przedszkolu jest wyznaczony czas na odpoczynek dzieci.

12.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania przedszkolnego.

13.Przedszkole funkcjonuje 12 miesięcy w roku.

14.Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

15. Do przedszkola dzieci nie przynoszą żadnych zabawek.

Statut Niepublicznego Przedszkola ELF w Koszalinie