Angielski

Program przedszkola oprócz tradycyjnej, całodniowej opieki nad dziećmi zakłada również kontakt z “żywym” językiem angielskim na co dzień. Nasze Ciocie nauczycielki znają doskonale język i dobrze wiedzą w jaki sposób “przekazać” go dzieciom aby przyswoiły jak najwięcej słówek i pojęć z otaczającego ich mały świat otoczenia. Przez cały dzień porozumiewa się z dziećmi w obu językach a oprócz tego dzieci uczestniczą codziennie po 30 min w typowej lekcji językowej przystosowanej oczywiście do możliwości małego człowieka.

Dziecko od pierwszych dni swojego życia uczy się języka ojczystego. Przyswaja go w naturalny sposób, gdyż otacza on dziecko ze wszystkich stron. Podobnie jest z językiem obcym. Dziecko uczy się języka obcego równie łatwo jak języka ojczystego, jeśli tylko znajduje się w środowisku, gdzie język obcy jest używany, na co dzień. Nasze przedszkole jest właśnie takim miejscem.

W naturalny sposób dziecko poznaje nowe słownictwo oraz struktury językowe. Wszystkie polecenia, zadania, treści są przekazywane w języku angielskim i polskim. Dzieci są zaangażowane w oba te języki zarówno psychicznie jak i fizycznie. Dodatkowo liczne piosenki, wierszyki, rymowanki utrwalają i rozwijają słownictwo poznane w czasie zajęć. Gry i zabawy sprawiają, że nauka języka staje się interesująca, atrakcyjna i zabawna. Wszystko to rozwija wyobraźnie dziecko jego wewnętrzny potencjał, inteligencje i myślenie oraz motywacje do dalszej nauki.

Błędy popełniane przez dziecko nie są niczym złym, są naturalnym elementem nauki. Dziecko nigdy nie jest przez to negowane, wręcz przeciwnie, jest delikatnie poprawiane oraz zawsze zachęcane do dalszej pracy i nagradzane małymi słowami.

Język angielski przyswajany jest w przyjaznej, wesołej atmosferze codziennego życia przedszkola.

Struktura naszych zajęć ma na celu również, utwierdzenie w dziecku potrzeby porozumiewania się w języku angielskim i przyswajania jak największej liczby słów i struktur językowych.

Program nasz jest przystosowany zarówno do wieku, zainteresowań oraz możliwości dziecka.

Naszym podstawowym i za razem głównym celem jest zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego i pokazanie, że ta nauka może być tak samo łatwa i przyjemna jak nauka języka ojczystego!!!