6.45- 8.15

– schodzenie się dzieci

– zabawy ruchowe

– zabawy dowolne i działania w kącikach zainteresowań

8.40-9.10

– śniadanie (mycie rąk, pomoc w nakrywaniu i sprzątaniu, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie).

9.10- 9.40

– Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne prowadzone wg rocznego planu na podstawie podstawy programowej.

– realizacja tematu dnia

– wiersze i opowiadania

– rozmowy z dziećmi

– wspólne śpiewanie i tańce

– zagadki edukacyjne

– prace plastyczne

9.40 – 10.10

Język angielski.

10.10- 11.10

Zabawy dydaktyczne. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.

11.10- 11.30

-obiad II danie (mycie rąk, pomoc w nakrywaniu i sprzątaniu, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie, mycie zębów po jedzeniu).

11. 30- 13.30

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

13.45- 14.15

– obiad I danie (zupa) (mycie rąk, pomoc w nakrywaniu i sprzątaniu, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie).

14.15- 15.30

Zabawy dowolne na placu zabaw/sali lub w zależności od potrzeb dzieci kontynuacja tematu dnia.

15.15- 15.30

– podwieczorek ( mycie rąk, pomoc w nakrywaniu i sprzątaniu, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie).

15.30-16.45

– gry i zabawy edukacyjne

– zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw

– rozchodzenie się dzieci

– kontakt indywidualny z rodzicami.