02-07.11.2020 Święto Niepodległości

Pierwszy tydzień listopada to w naszym przedszkolu przede wszystkim rozmowy o Polsce związane z Świętem Niepodległości. Słuchaliśmy legendy o Lechu, Czechu i Rusie, poznaliśmy wszystkie stolice Polski i wiemy kto to jest patriota. Wykonaliśmy bardzo dużo prac plastycznych powiązanych z symbolami narodowymi. Były to flagi biało-czerwone oraz orzeł wykonany różnymi technikami. Nie zabraklo tez ćwiczeń grafomotorycznych.