07-09-2020 Ślimaki u Mróweczek

7.09
“Piękne, wapienne domki, ślimaki na plecach mają
W różnych  bywaja kształtach dzieciom się podobają” .
Utrwalanie poznanego wzoru wypełnianie go  plasteliną?.
W tym roku każda grupa pracuje na Metodzie Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Należy ona do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.?✍