22-01-2020 Jeżyki ćwiczenia

Koordynacja wzrokowo-ruchowa jest to umiejętność łączenia tego, co oczy widzą z tym, co dłonie wykonują.??✋? Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa jest niezbędna do wykonywania wielu czynności takich jak: pisanie, rysowanie, manipulowanie, ćwiczenia gimnastyczne✍. Jak widać na zdjęciach Jeżyki bardzo skupione podczas wykonywania zadania ??