23-09-2019 I-szy dzień jesieni

23 września to 1-szy dzień jesieni. W naszym przedszkolu przywitaliśmy jesień na wesoło. Była zabawa taneczna i dzieci stworzyły “jesienne drzewo”, które wykonały z folii bąbelkowej. Na koniec słuchaliśmy wiersza “Przybywa Jesień”, którego dzieci nauczą się na konkurs recytatorski.