Malowanie polisensoryczne

Żabki stworzyły dzisiaj piękne jesienne drzewo. Malowanie polisensoryczne stopami maczanymi w farbie to świetna zabawa??. Stymulacja polisensoryczna to poznawanie świata wszystkimi zmysłami – wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem, dotykiem.
Badając otoczenie za pośrednictwem tych zmysłów, pobudzamy naszą ciekawość, kształtujemy wyobrażenie o najbliższym otoczeniu, poznajemy i doświadczamy wiele rzeczy?.