Pszczółki są przyjaciółmi Ziemi

Edukacje ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat. Dzieci mogą być pełnoprawnymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Są one bowiem lepszymi obserwatorami wszystkiego co się wokół nich dzieje. Przykładem dobrych uczynków dla przyrody może być udział przedszkolaków w akcji segregacji odpadów, w akcji zbierania nakrętek po butelkach oraz zbierania makulatury. Pszczółki po zajęciach związanych z ekologią dowiedziały się również jak walczyć ze smogiem. Dzieci uczą się i uczulają dorosłych na konieczność dbania o środowisko. Chodzi o to, żeby uzmysłowić przedszkolakom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie.