Zajęcia pokazowe – Przedszkoliada.pl

Pod koniec września odbyły się zajęcia pokazowe przedszkoliada.pl

Cóż to takiego? Uczestnicy systemu Przedszkoliada.pl są nazywani „Aktywnymi Przedszkolakami”. Głównym celem programu „Przedszkole i Piłka” jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Koszt 36zł/miesiąc. Szczegóły na stronie internetowej przedszkoliada.pl