Opłaty Elfik

Wysokość opłaty za przedszkole podawana jest do wiadomości rodziców 1-go każdego miesiąca

i obliczana jest każdorazowo na podstawie ilości dni roboczych w danym miesiącu.

Opłata za żłobek składa się z:

opłaty stałej 800 zł (nie podlegającej odliczeniom w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu). Jesteśmy w programie 400+ (dla tych dzieci opłata stała wynosi 400zł)

stawki żywieniowej w wysokości 14,00 zł dziennie odliczanej od opłaty za przedszkole w następnym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. (stawka żywieniowa-  odliczona od opłaty w następnym miesiącu za każdy zgłoszony do godz.8.30 dzień nieobecności dziecka w żłobku).

Opłat dokonujemy do 5-go każdego miesiąca z góry.

Nr konta dla opłat za żłobek Niepubliczne Przedszkola Anglozjęzyczne Elf Anetta Skrzypek
68 1050 1559 1000 0092 6345 4796