Opłaty Elfik

Wysokość opłaty za przedszkole podawana jest do wiadomości rodziców 1-go każdego miesiąca

i obliczana jest każdorazowo na podstawie ilości dni roboczych w danym miesiącu.

Opłata za żłobek składa się z:

opłaty stałej 600 (nie podlegającej odliczeniom w przypadku neiobecności dziecka w przedszkolu).

stawki żywieniowej w wysokości 12,50 zł dziennie odliczanej od opłaty za przedszkole w następnym miesiącu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. (stawka żywieniowa-  odliczona od opłaty w następnym miesiącu za każdy zgłoszony do godz.8.30 dzień nieobecności dziecka w żłobku).

Opłat dokonujemy do 5-go każdego miesiąca z góry.

Nr konta dla opłat za żłobek Niepubliczne Przedszkola Anglozjęzyczne Elf Anetta Skrzypek
68 1050 1559 1000 0092 6345 4796