Plan Dnia

PLAN DNIA ŻŁOBKA „ELFIK”

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne wg zainteresowań dzieci
8.00-8.15 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne
8.15-8.45 Śniadanie (uczenie- pomoc przy spożywaniu posiłku, karmienie)
8.45-9.05 Czynności higieniczno-sanitarne po posiłku
9.05-9.30 Zajęcia wspomagające rozwój w sferze językowej, plastycznej, muzycznej
9.30-10.30 Zabawy swobodne dzieci w sali, na placu zabaw, spacer
10.30-11.00 Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne)
11.00-11.15 Obiad II danie (karmienie, pomoc przy spożywaniu posiłku)
11.15-11.30 Przygotowanie do odpoczynku
11.30-13.30 Leżakowanie (odpoczynek, czytanie bajek)
13.30-13.45 Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne)
13.45-14.00 Obiad- zupa
14.00-14.15 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne
14.15-15.00 Zabawy popołudniowe (zabawy ruchowe)
15.00-15.15 Przygotowanie do podwieczorku
15.15-15.30 Podwieczorek
15.30-15.45 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne
15.45-16.30 Zabawy swobodne dzieci, wspólne sprzątanie sali, rozchodzenie się dzieci