Plan Dnia

PLAN DNIA

6.45 – 8.30
– schodzenie się dzieci
– zabawy ruchowe
– zabawy dowolne i działania w kącikach zainteresowań

8.30 – 9.00
– śniadanie (mycie rąk, pomoc w nakrywaniu i sprzątaniu, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie)

9.00 – 09.30
zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone wg rocznego planu na podstawie podstawy programowej dla grupy 5 latków
– realizacja tematu dnia
– wiersze i opowiadania
– rozmowy z dziećmi
– wspólne śpiewanie i tańce
– zagadki edukacyjne
– prace plastyczne

9.30-9.50
– zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg rocznego planu na podstawie podstawy programowej dla grupu 3 i 4 latków
– realizacja temaru dnia
– wiersze i opowiadania
– rozmowy z dziećmi
– wspólne śpiewanie i tańce
– zagadki edukacyjne
– prace plastyczne

9.50-10.20
– język angielski dla grupy początkującej

10.20-10.50
– język angielski dla grupy zaawansowanej realizującej roczne przygotowanie przedszkolne

10.50-11.50
– zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub sali przedszkolnej

11.50 – 12.20
– obiad II danie (mycie rąk, pomoc w nakrywaniu i sprzątaniu, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie, mycie zębów po jedzeniu)

12.20 – 13.45
– leżakowanie, słuchanie bajek i opowiadań dla 3 i 4 latków i 5 latków

13.45 – 14.15
– obiad I danie (zupa) (mycie rąk, pomoc w nakrywaniu i sprzątaniu, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie, mycie zębów po jedzeniu)

14.15 – 15.30
– zabawy dowolne na placu zabaw/sali lub w zależności od potrzeb dzieci kontynuacja tematu dnia

15.30-15.45
– podwieczorek (mycie rąk, pomoc w nakrywaniu i sprzątaniu, zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie)

15.45-16.45
– gry i zabawy edukacyjne
– zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw
– rozchodzenie się dzieci

ZAJĘCIA DODATKOWE

     Mowa odgrywa szczególnie ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka, stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju jego osobowości. Decyduje o sukcesie w długotrwałym i trudnym  procesie edukacji. Stąd tak ważna jest wczesna interwencja logopedyczna, która  pozwoli szybciej wyrównać opóźnienia w rozwoju mowy i usunąć ewentualne zaburzenia.
Wszystkie dzieci 3, 4 i 5- letnie naszego przedszkola („Elf”, „Elf 2”) poddane zostały przesiewowym badaniom mowy, które wyłoniły potrzebujących pomocy logopedycznej. Jednocześnie  potwierdziły, iż problem z prawidłową artykulacją dotyka znacznej liczby naszych przedszkolaków.
O wynikach wstępnej diagnozy zainteresowani Rodzice mieli okazję dowiedzieć się podczas indywidualnych konsultacji z logopedą.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Milusińskich i oczekiwaniom ich Rodziców proponujemy bezpłatne zajęcia logopedyczne prowadzone przez doświadczonego pedagoga i logopedę- panią Annę Barabas. Odbywają się one (od 23.09.2015) 1 raz w tygodniu (czwartek) i jednorazowo trwają około 30 minut (w zależności od możliwości i potrzeb indywidualnych dziecka), w godzinach pobytu pociechy w przedszkolu. Zajęcia organizowane są w parach lub grupach 3- osobowych utworzonych pod względem podobieństwa wady wymowy, wieku i możliwości dziecka.
Wszystkie  ćwiczenia prowadzone są  w formie zabawy i mają na celu:
usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
rozwijanie słuchu fonemowego odpowiedzialnego za różnicowanie głosek,
wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
Grafik zajęć logopedycznych wywieszono na korytarzu przedszkolnym. Zachęcamy także do lektury Kącika logopedycznego, gdzie znajdą  Państwo porady i artykuły dotyczące rozwoju mowy oraz propozycje ciekawych ćwiczeń  i zabaw usprawniających wymowę dzieci.