10-09-2020 Rozpoczęliśmy zajęcia muzyczne


Głównym celem zajęć muzycznych dla dzieci jest rozbudzenie w dzieciach naturalnej kreatywności, twórczych zachowań, które uaktywniają się poprzez rytm, ruch, śpiew, aktywny odbiór muzyki?????. Motylki uwielbiają takie zajęcia i zawsze bardzo aktywnie biorą w nich udział. ??