17-06-2020 Tęcza


“— A kto ciebie, śliczna tęczo,
Siedmiobarwny pasie,
Wymalował na tej chmurce
Jakby na atłasie?

— Słoneczko mnie malowało
Po deszczu, po burzy;
Pożyczyło sobie farby
Od tej polnej róży.”

Mróweczki cały tydzień poznają kolory, a jak wiedzą wszystkie dzieci najpiękniejsze kolory posiada tęcza.??