REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 Dzieci nieodpłatnie korzystają z zajęć:

 -logopedycznych

 -korekcyjno-kompensacyjnych

 -rehabilitacyjnych.

 Serdecznie zapraszamy!!!